IMPLANTAT

Nya fasta tänder

IMPLANTAT


Tandimplantat är en mycket bra ersättning för förlorade tänder när man vill ha en fastsittande lösning men inte vill slipa ned sina tänder för att fästa en brygga. Det kan också vara ett bra alternativ om man inte har tillräckligt många tänder som kan bära en tandstödd tandersättning.


Ofta krävs förbehandlingar för att se till att tandkött och tänder är friska innan implantatbehandlingen kan börja. Här har din ordinarie tandhygienist och tandläkare en viktig roll och vi samarbetar alltid för bästa resultat.


Normalt görs behandlingsplaneringen med en datorsimulering efter skiktröntgenundersökning och digitalisering av bettet. Simuleringen ökar precisionen och ger en bättre möjlighet till optimal placering av implantaten vilket är viktigt för såväl implantatens funktion, möjligheten till rengöring och för estetiken. En CAD/CAM-framställd borrguide baserad på den digitala planeringen används vid operationen. Detta arbetssätt ger möjlighet till mindre och skonsammare ingrepp vilket minskar operationstiden och efterbesvären. Det ger också möjlighet att installera implantat i smala käkar där det normalt skulle varit svårt att genomföra behandling på konventionellt sätt.

Ibland är mängden käkben ändå otillräcklig för att bära implantat i de tandlösa områdena. I Mikaels specialistkompetens ingår kunskaper och färdigheter för att behandla och bygga upp käkbenet så att implantatbehandling kan genomföras.

Vid undersökningen inför implantatbehandling bedöms tänder och tandkött så att inga sjukdomar är obehandlade. Tänderna scannas så att en digital avbildning av bettet kan framställas. Normalt behöver sedan en mindre skiktröntgenundersökning göras för att se hur mycket ben som finns tillgängligt för implantatbehandlingen. Denna undersökning görs på Folktandvården Eastmaninstitutet Röntgen.


Efter analys av röntgen och bettet får du en behandlingsplan och kostnadsberäkning presenterad vid ett separat besök.

Implantat är ofta den bästa lösningen för att ersätta en enstaka tand.

Implantat är ett bra alternativ till stora tandstödda broar.

Ibland behöver benet byggas upp för att få en tillräcklig bredd där implantatet ska placeras.