VÅRT TEAM


MIKAEL NILSSON

Specialist i parodontologi


Mikael tog tandläkarexamen vid Karolinska Institutet 1995. Han har sedan arbetat både i England och Sverige som allmäntandläkare och sedan 2008 uteslutande med specialisttandvård.

Mikael har utöver sitt arbete som privat specialisttandläkare även haft befatttning som övertandläkare inom Folktandvården Stockholm där han varit handledare inom specialistutbildningen och kursgivare för allmäntandvården.


ANNA NILSSON

Assistenttandläkare, klinikansvarig


Anna tog tandläkarexamen vid Umeå Universitet 1997. Hon har sedan arbetat både i England och Sverige som allmäntandläkare och har vidareutbildat sig både i Sverige och utomlands, särskilt i USA och Brasilien.