TANDLOSSNING

En vanlig folksjukdom

PARODONTIT


Tandlossning, eller parodontit som det egentligen heter, är en mycket vanlig sjukdom. Den utvecklas långsamt för de allra flesta och märks inte av förrän sjukdomen har förstört mycket av tändernas fäste och de börjar bli lösa. Sjukdomen utvecklas långsamt under många år och det är ovanligt att yngre mäniskor drabbas. Däremot ses tandlossningsskador av varierande grad på tandfästet hos nästan varannan person över 50 år.


Parodontit behöver inte innebära att alla tänder lossnar helt, men det är viktigt att man får behandling. För att tidigt upptäcka tecken på parodontit är det nödvändigt med regelbundna undersökningar hos tandläkare och tandhygienist. Tidiga tecken man själv kan märka är lättblödande tandkött och dålig smak i munnen. 

De allra flesta kan få tillräcklig behandling genom regelbundna besök hos en tandhygienist, men då sjukdomen har gett djupare skador är specialistbehandling ofta nödvändig.


Sjukdomen orsakas av de bakterier som finns i munnen och som fäster på tänderna. När bakterierna växer till bildas en seg bakteriebeläggning (biofilm) på tandytan. Tandköttet reagerar på biofilmen och blir lättblödande och ytligt inflammerat. Detta sker hos alla människor. För vissa individer uppstår dock en obalans mellan immunförsvaret och biofilmen som gör att inflammationen går djupare ned i vävnaderna och förstör tandens fäste i käkbenet. Hur immunförsvaret reagerar är ärftligt och i dagsläget finns ingen behandling som kan påverka detta. Parodontit går därför inte att bota utan det räknas som en livslång kronisk sjukdom. Med rätt behandling kan sjukdomen dock hållas under kontroll och det behöver därför inte betyda att tänder går förlorade trots att man är drabbad av parodontit. 
Det viktigaste i behandling av parodontit är att ta bort den biofilm och tandsten som byggts upp på tänderna och sedan hjälpa dig att på ett effektiv sätt kunna hålla tänderna rena i fortsättningen. Om mängden bakterier på tänderna är tillräckligt liten sätts inte den inflammation som förstör tandfästet igång. Får biofilmen sitta länge blir den förkalkad och tandsten bildas. Tandsten kan inte borstas bort utan måste avlägsnas med specialinstrument. Detta görs normalt hos tandhygienist.

 

Det är viktigt att förstå att den egna rengöringen är den viktigaste faktorn för att hålla sjukdomen under kontroll och för att man ska få bra effekt av behandling. Förutom god munhygien är det också väldigt viktigt att inte röka då detta förvärrar parodontiten och ger sämre resultat av behandling. Vissa sjukdomar, t.ex. diabetes, kan också förvärra parodontiten om de inte är väl kontrollerade. 

 

Hos oss får du en specialistbedömning av din situation. Undersökningen omfattar mätning av fördjupade tandköttsfickor och röntgenanalys av benfästet kring tänderna. För tänderna och bettet görs en prognosbedömning och behandlingsplan. Om kirurgisk behandling bedöms som gynnsam planerar vi in en eller flera operationstider. Behandlingsplanen förmedlas också till din ordinarie tandläkare och tandhygienist.

 

Behandlingen följs sedan upp 3-6 månader efter operationen med en ny fickdjupsmätning och ibland även röntgenundersökning av det opererade området.Specialistbehandling av parodontit

 

 

En specialistbehandling av parodontit innebär att tandköttsoperationer utförs så att en djuprengöring med insyn

kan göras. Tandköttet öppnas försiktigt runt tänderna och tandsten och den inflammerade insidan av tandköttet avlägsnas. Samtidigt kan också speciella läkemedel användas för att återskapa käkbenet vid svåra tandlossningsskador. Där bennedbrytningen skapat benfickor runt tandrötterna, eller där man förlorat ben mellan rötterna på flerrotiga tänder långt bak i munnen, kan man i gynnsamma fall få tillbaka en del av det förlorade tandfästet.


Tandköttet lossas försiktigt så att tandsten kan skrapas bort med full insyn och åtkomst till alla skrymslen och ojämnheter på rotytorna.
När sjukdomen orsakat benfickor runt tandrötterna har tanden förlorat mycket fäste och har därför dålig prognos (framtidsutsikt).
Efter rengöring med tandstensinstrument och en kalklösande gel appliceras Emdogain, en läkemedelsgel som stimulerar käkbenet att växa tillbaka och fylla ut benfickan runt tandroten. Lyckas detta har tanden en mycket förbättrad prognos.Du kan läsa mer om parodontit på Vårdguiden 1177

Här kan du ladda ned en broschyr om parodontit.